Al  KARATE, i ha gaires lesions? NO, si entrenes amb seny i  amb un professor degudament preparat. Encara que sigui una activitat que implica molt de moviment, tots els exercicis porten un nivell de preparació previ, (caigudes, treball per parelles, taules de moviments o kates, etc.) millorant poc a poc, tant la potència i rapidesa com el control de les tècniques.Practiques com, a quines zones del cos i de quina forma realitzar totes les tèniques.Ens cuidem i cuidem als companys. Si no fos així, el DOJO (gimnàs)  quedaria buit la primera setmana.

 PÀGINA PRINCIPAL