Com funciona la competició de karate ? Existeixen dos modalitats principals: kata (taula de moviments) i kumite (combat). La modalitat de kata consisteix en realitzar un kata de la forma més perfecta possible.Quan la competició es fa per equips, (grups de tres karateques) s'inclou la demostració de les aplicacions reals del kata en defensa personal. És molt espectacular. No us ho perdeu.

 PÀGINA PRINCIPAL