M'han dit que es una activitat forta, la pot fer qualsevol persona? SI, qualsevol persona que vulgui aprendre i no tingui cap lesió greu que l'imposibiliti el moviment.No fem res  que qualsevol no pugui realitzar amb una mica de ganes de millorar.  Dins de les classes hi ha gent de diferent nivell tècnic i físic i tots teniu la  dedicació i els exercicis adecuats  específics per al vostre nivell, perque aprengueu al vostre ritme, tots esteu còmodes i milloreu paulatinament.

 PÀGINA PRINCIPAL