Què són els kates? Són les taules de moviments on s'apren primer la forma de fer correctament els moviments de defensa i resposta, a més a més inclouen secuencies completes de combinacions de defensa personal, per la qual cosa, el perfeccionament dels kates es un exercici habitual i enriquidor pels practicants de tots els nivells.

 PÀGINA PRINCIPAL