Com es fa combat de competició ? La modalitat de kumite consisteix en fer un combat amb el contacte físic controlat, amb proteccions adequades i dirigit per diversos àrbitres . Funciona premiant la rapidesa , efectivitat i nivell de preparació , atorgant puntuació a les diferent accions dels karateques. La nomativa de com funciona el combat la trobareu a la pàgina de de la nostra web que parla del reglament, així com ilustracions i videos de les tècniques que et fan guanyar punts.

 PÀGINA PRINCIPAL